Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Vy av en tom skolgård sedd ovanifrån.

Barn och ungas hälsa under den pågående pandemin

Coronapandemin har påverkat allas vardag, i synnerhet barn och ungas. Med pandemin kom distansundervisning, inställda fritidsaktiviteter och ökad tid i hemmet. För många har dessutom tillgången till stödinsatser begränsats. Barn och unga känner en ökad oro och stress, både över coronaviruset och begränsningarna som följt med den.

På regeringens uppdrag utreder och presenterar Myndigheten för delaktighet information om vad pandemin innebär för barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer. Vi vill öka medvetenheten kring de särskilda utmaningar en funktionsnedsättning kan innebära under en pandemi och bidra till lösningar för att överkomma hinder.

Som en del i uppdraget presenterar MFD tre filmer där barn och unga med funktionsnedsättning själva berättar om hur pandemin har påverkat deras vardag. Filmerna innehåller även tankar från vuxna experter om vad som behöver göras för att alla barn ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda, även i tider av kris.

En viktig del av både barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, är att barn och unga själva ska få komma till tals i frågor som berör dem.