Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Årlig enkät om funktionshinderspolitiken

Nu skickar MFD ut sin årliga enkätuppföljning till samtliga kommuner, regioner och myndigheter. Nytt för i år är bland annat tematiska frågor kring uppföljning och organisering av uppdrag inom funktionshinderpolitiken.

Alla människor, inklusive personer med funktionsnedsättning, ska på jämlika villkor kunna delta i samhället och självständigt använda de miljöer, produkter och tjänster som erbjuds. Enkäterna undersöker hur de olika myndigheterna arbetar strategiskt med sina funktionshinderspolitiska uppdrag, förbättrar tillgänglighet och undanröjer hinder för delaktighet. 

Regeringen beslutade 2021 om en ny strategi för systematisk uppföljning av det nationella målet för funktionshinderpolitiken. Strategin pekar bland annat ut 12 centrala samhällsområden som är prioriterade, 28 nationella myndigheter som är ansvariga för systematisk uppföljning inom sina sektorer, liksom varje samhällssektors ansvar för att genomföra funktionshinderpolitiken.

För att förflytta utvecklingen mot det nationella målet är kommuner, regioner och statliga myndigheter viktiga nyckelaktörer.

Så går uppföljningen till

Enkätuppföljningen skickas till kommuner, regioner och statliga myndigheter, och ska besvaras inom sex veckor, senast den 14 november. Resultatet av uppföljningen presenteras på mfd.se i början av 2023 och i den årliga redovisningen till regeringen våren 2023.

Strategi för systematisk uppföljning

Sedan 2021 finns en strategi för systematisk uppföljning av det nationella målet för funktionshinderpolitiken.

Strategi för funktionshinderspolitiken