Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Allt fler arbetar med tillgänglighet - MFD:s uppföljning är här!

Årets uppföljning visar att allt fler offentliga verksamheter hämtar in kunskap och synpunkter från personer med funktionsnedsättning. Det är tydligt att många kommuner och regioner har insett vinsten med att inkludera mångfald.

Personer med funktionsnedsättning har ofta en klar bild av vad som kan utvecklas i samhället för att öka användbarheten för så många som möjligt. Att lyssna på de med egen erfarenhet är därför ett bra sätt att identifiera hinder och ta fram möjliga lösningar.

Drygt hälften av kommunerna och nästan alla regioner och myndigheter arbetar med att systematisera arbetet med funktionshindersfrågor genom till exempel strategier och någon som samordnar arbetet. Det gör att frågorna integreras i det vardagliga arbetet och får större genomslag i samhället.

Bredd i kompetens speglar mångfald

Verksamheter tjänar på att ha tillgång till en bredd av kompetens bland sina medarbetare för att spegla mångfalden i samhället. Detta gäller i synnerhet offentliga verksamheter. Ett sätt att bredda kompetensen är att ha en tillgänglig rekryteringsprocess så att fler kan söka de tjänster som finns.

Idag arbetar drygt hälften av myndigheterna med att göra sin rekrytering mer tillgänglig exempelvis genom förbättrade kravspecifikationer, tillgängliga rekryteringsverktyg och mer genomtänkta intervjutillfällen.

Läs hela resultatet av vår uppföljning.

Uppföljning av myndigheter, kommuner och regioner

 

Stöd i arbetet

För att arbeta med tillgänglighet och delaktighet har MFD utvecklat olika stöd och verktyg. De ger till exempel stöd i hur processen med att ta fram en strategi kan gå till eller hur ni kan föra dialog med invånarna.

Metodstöd för dialog

Metodstöd för strategi