Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
En person räcker över sina valsedlar till en röstmottagare

Alla ska kunna nyttja sin rösträtt

Söndagen 11 september är det val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige. Runt om i landet satsar myndigheter och kommuner på att göra det möjligt för alla att rösta. Att utgå ifrån att människor har olika förutsättningar är en framgångsfaktor

– Det finns inga formella, juridiska hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna rösta. De hinder som finns beror bland annat på bristande tillgänglighet. Inför kommande val arbetar myndigheter och kommuner beslutsamt för att göra det möjligt för fler att rösta och det riktigt sjuder av aktivitet runt om i landet, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet, MFD.

Att rösta i allmänna val är en hörnsten i demokratin. Men trots att våra val enligt vallagen ska vara tillgängliga, har personer med funktionsnedsättning historiskt sett röstat i lägre utsträckning än andra. Några orsaker är bristande tillgänglighet i vallokaler, svårbegriplig information och svårt att få rätt hjälp vid röstningen.

Nyheter på lättläst

En av de myndigheter som vill göra skillnad är Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Myndigheten är ett främjande kunskapscentrum för tillgänglig läsning och främjar tillgänglighet i litteratur, nyheter och samhällsinformation och producerar unika produkter och tjänster som möjliggör läsning på sina villkor.

Myndigheten driver den oberoende nyhetstidningen 8 Sidor med nyheter på lättläst svenska. Nyhetstidningen driver också sajten Alla väljare där de skriver om politik på lättläst och svarar på läsarfrågor om politik. Lättlästa nyheter gör det möjligt för fler att förstå vad som sker i samhället och är skrivna med ett större typsnitt, kortare meningar och utan svåra ord.

Dags att rösta – valskola

8 sidor har också gett ut boken Dags att rösta - valskola 2022. Den tar bland annat upp hur valsystemet ser ut, hur det går till att rösta och hur de olika partierna tycker i olika frågor.

Hittills har över 35 000 tusen exemplar laddats ned kostnadsfritt och laddas nu ned cirka 1000 per dag. Boken har också sålts i 2 500 exemplar.

– Ju fler som kan hålla sig informerade, desto starkare blir demokratin och nyheter är ett av de viktigaste sätten att ta till sig vad som händer i samhället, säger Magnus Larsson, generaldirektör på MTM.

Tillgängliga vallokaler

En annan myndighet som har fullt upp inför valet är Valmyndigheten som centralt ansvarar för själva genomförandet av valet. De har tagit fram nya affischer med förklarande bilder för varje moment i röstningsprocessen som kan användas som bildstöd vid röstningen för väljare som behöver det. Man erbjuder också information om valet och om att rösta på teckenspråk och lättläst.

Valmyndigheten har lyft fram tillgängligheten i sitt utbildningsmaterial till valnämnderna i kommunerna som ansvarar för att vallokalerna ska kunna användas av alla. Det handlar bland annat om tydlig information, tillräckligt handlingsutrymme och en bra ljudmiljö.

Många valnämnder har också använt sig av MFD:s checklista som är ett stöd i arbetet med att välja ut och utforma lokaler som ska användas vid allmänna val. Checklistan ingår i ett stöd som MFD tagit fram till kommunerna inför valet.

Film för röstmottagare

Valnämnderna ansvarar också för att utbilda röstmottagarna. På regional nivå är det Länsstyrelserna som ansvarar för att utbilda de kommunala valnämnderna inför valen och ge dem råd och hjälp.

MFD och Länsstyrelserna har tillsammans tagit fram en utbildningsfilm om hur röstmottagare kan öka tillgängligheten i vallokalen och bistå väljare som behöver hjälp för att kunna rösta. Filmen har spridits till kommunerna på olika sätt, bland annat via valfunktionerna på Länsstyrelserna.

– Röstmottagarna spelar en avgörande roll för väljarens möjlighet att rösta så självständigt som möjligt och för att kunna bevara sin valhemlighet. Filmen ska underlätta för röstmottagare att bemöta personer med olika behov och förutsättningar på bästa möjliga sätt, säger Anneli Bergholm Söder, länsråd på Länsstyrelsen Gotland.

Alla ska kunna rösta

En informationsfilm om hur röstmottagare kan öka tillgängligheten i vallokalen och bistå väljare som behöver hjälp för att kunna rösta. Alla väljare ska kunna rösta.

Videoalternativ:

Förbereda yngre på kommande val

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har regeringens uppdrag att genomföra Skolval 2022 i samband med riksdagsvalet. Skolvalet är ett sätt att väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati bland elever på högstadiet och gymnasiet.

MUCF har i år ett särskilt fokus på att uppmuntra särskolor, gymnasiesärskolor och skolor i utanförskapsområden att delta och ett nytt undervisningsmaterial för skolledare har tagits fram. Syftet med Skolval är också att elever ska få kunskap och erfarenhet av hur det går till att rösta, att gå in bakom en valskärm och slutligen placera sin valsedel i en valurna.

I år arrangeras för första gången någonsin en digital valvaka där det nationella resultatet från Skolvalet presenteras. Valvakan sker den 12 september kl. 13-14 och kan följas av elever, lärare och andra intresserade under skoltid.

– Det här är en av Sveriges största demokratisatsningar för unga och förhoppningen är att det bidrar till att fler i framtiden kommer att rösta säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Mer om vad som görs inför valet

MFD:s stöd till kommuner 

Här finns bland annat artiklar om kommuners och andra aktörers främjande åtgärder inför, under och efter valet. Även checklistan för tillgängliga vallokaler och utbildningsfilmen till röstmottagare som tagits fram med länsstyrelserna hittar du här.

Tillgängliga val  

Valmyndigheten  

Här hittar du bland annat information om rösträtt och hur man röstar när det är val.

Val 2022 på Valmyndighetens webbplats

Myndigheten för tillgängliga medier

Här finns information om valet på lättläst svenska. Här kan man också ladda ned boken Dags att rösta – valskola 2022.

Alla Väljare - om politik på lättläst svenska på 8 sidors webbplats

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Skolvalet pågår fram till 7 september. Under dessa dagar kommer tusentals elever få möjlighet att ta ställning för ett politiskt parti och göra sin röst hörd.

Skolval 2022 i samband med riksdagsvalet – på MUCF:s webbplats

Här kan du läsa om vilka skolor som är anmälda

Anmälda skolor

Här kan du läsa mer om valvakan

Valvaka med Skolval 2022 på MUCF:s webbplats