Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök
En grupp elever som hänger runt ett bord

Stöd ska bidra till större trygghet på skolor

Hur skolans lokaler är utformade är viktigt för elevernas trygghet. De närmaste åren kommer ett stort antal nya skolor behöva byggas och gamla byggas om.

Då är det viktigt att involvera elever tidigt i planeringen för att säkerställa att skolor byggs utifrån trygghet.

– Eleverna sitter på mycket värdefull kunskap och kompetens och vill vara med och utveckla skolan som är grunden för deras framtid och för elever framöver, säger Siri Morawski, utredare på Myndigheten för delaktighet.

Ett exempel på vad som ökar stressen och påverkar trivseln i många av skolans utrymmen är ljudmiljön. Matsalen är en av de utpekade lokalerna där hög ljudvolym upplevs extra störande.

Ett annat exempel är platser där många elever samlas och där det kan uppstå konflikter som i korridorer. En lösning kan vara att dela upp skolans lokaler i flera avgränsade delar för att minska stress och oro.

Dialogmöten på högstadieskolor

– Eftersom mycket är på gång med byggnation av nya skolor har kommunerna stora möjligheter att också planera så att skolorna blir tryggare. Vi jobbar just nu med att ta fram ett stöd så att det ska bli lättare att göra rätt från början och tidigt involvera elever, säger Siri Morawski och fortsätter:

– Som underlag för vårt stöd till kommunerna har vi påbörjat dialogmöten där vi träffar och samtalar med elever som har funktionsnedsättning om trygghet i skolan. Sammanlagt kommer vi att ha dialog på tre högstadieskolor.