Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Nu startar MFD:s årliga uppföljning av myndigheter, regioner och kommuner

Uppföljning av offentliga aktörer görs i syfte att följa utvecklingen och för att skapa ett samhälle som tillgängligt och användbart för fler.

MFD har följt upp myndigheters arbete med tillgänglighet under fler år. Fokus delaktighet är MFD:s verktyg för att över tid kunna följa utvecklingen men också för att ge stöd för att underlätta arbetet framåt. Nytt för i år är att alla offentliga aktörer också får direkt stöd kopplat till svaren i utvärdering.

– Fokus delaktighet är uppbyggt både som ett uppföljningsverktyg och som ett stöd där användaren kan få både återkoppling och fördjupad information om tillgänglighet. I och med att stödet som finns i verktyget kan användas även i det löpande arbete blir uppföljningen som vi gör en gång per år också en lärandeprocess, säger Romina Ramos, utredare på Myndigheten för delaktighet.

MFD utvecklar uppföljningsverktyget löpande för att på bästa sätt kunna följa arbetet med tillgänglighet och användbarhet. Har du besvarat uppföljningen tidigare kan detta innebära att vissa frågor är nya jämfört med föregående år.

Den 4 september skickade MFD ut en unik länk till enkäten till alla myndigheter, regioner och kommuner. Enkäten stänger den 23 oktober och resultaten kommer att publiceras på MFD:s webbplats i början av nästa år.

Läs om 2019 års uppföljning.

Uppföljning av myndigheter, regioner och kommuner