Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

En aktiv fritid för fler med små åtgärder

Att få ägna sig åt något man tycker om, umgås, röra på sig och ha roligt har stor påverkan på hälsa och välmående. Det finns många fritidsaktiviteter där alla kan delta men det är stora skillnader i landet. För barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning är möjligheterna att ha en aktiv fritid betydligt färre än för andra.

Fritidsaktiviteter bidrar till gemenskap, ger glädje och möjlighet för människor att stärkas i synen på sig själva och sin förmåga. Runt om i landet finns många lokala fritidsaktiviteter där alla kan delta. Men skillnaderna i landet är stora. Det gäller både aktiviteter som riktar sig till alla och de som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Det visar vår kartläggning om vad som görs lokalt och regionalt för att främja fritidsaktiviteter och hur tillgången till fritidshjälpmedel ser ut.

Fyra av tio större städer och kommuner i landet erbjuder riktade aktiviteter för barn med funktionsnedsättning till barn upp till 12 år. Ungefär hälften av de mindre städerna och kommunerna erbjuder riktade aktiviteter.

Små åtgärder kan göra stor skillnad

Det finns olika saker som hindrar många med funktionsnedsättning att ha en aktiv fritid, till exempel dålig ekonomi, otillgängliga anläggningar, lokaler och transporter. Med små åtgärder och större medvetenhet går det att öka förutsättningar för alla att ta del av det fritidsutbud som erbjuds. Det kan exempelvis handla om att ge föreningsstöd som subventionerar fritidsaktiviteter och att göra lekplatser mer tillgängliga.

Om man dessutom involverar barn och unga med funktionsnedsättning vid planering och uppföljning av aktiviteter kan de visa på behov som annars är lätta att missa. Det kan exempelvis handla om att när man rider på ridskola så ska det inte bara gå att komma upp på hästen utan också vara möjligt att vara i stallet före och efter ridlektionen.

Vissa grupper mindre nöjda med sin fritid

Det behövs många olika typer av fritidsaktiviteter för att det ska finnas något för alla. Sällan satsas det på aktiviteter för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Många av de yngre känner sig inte välkomna och slutar därför tidigare än andra barn och unga.

Kvinnor med funktionsnedsättning är mindre nöjda med sin fritid än männen. De har generellt sämre ekonomi än övrig befolkning och har oftare inte råd med deltagaravgift, transport, kostnad för fritidshjälpmedel eller annan utrustning.

Alla har inte råd med fritidshjälpmedel

För många är fritidshjälpmedel en förutsättning för en aktiv fritid. Det kan vara alltifrån en kälke för att spela paraishockey till specialutformade instrument för att kunna skapa och spela musik.

Den som behöver fritidshjälpmedel måste nästan alltid köpa dessa på egen hand vilket kräver både god ekonomi och kunskap. Eftersom inte alla har det blir tillgången till fritidshjälpmedel inte jämlik.

En samhällsekonomisk investering

Att arbeta för en så tillgänglig och öppen fritidssektor som möjligt är en klok samhällsekonomisk investering. Fritiden är en grundbult i en god folkhälsa och ett bra exempel på område där det offentliga, civilsamhället och det privata både kan samspela, stödja och komplettera varandra med goda resultat.

FOTNOT
Resultaten baseras på underlag från över 3 600 personer. Av dessa är ungefär 300 kommunala tjänstepersoner, förvaltningschefer eller hjälpmedelschefer, cirka 1 000 är förskrivare av hjälpmedel och ungefär 2 300 är personer med funktionsnedsättning.

Aktiv fritid - Redovisning av ett regeringsuppdrag om att kartlägga lokala och regionala satsningar samt tillgången till fritidshjälpmedel