Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Barns upplevelser av pandemin ska uppmärksammas

Myndigheten för delaktighet ska samla in och presentera information om de konsekvenser och utmaningar som coronapandemin hittills har inneburit för barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer.

– Vi vill ta del av barn och ungas upplevelser och förslag för att kunna visa på konsekvenser, utmaningar, och tänkbara lösningar, säger Anna Dahlberg, sektionschef på Myndigheten för delaktighet.

I regeringsuppdraget ingår även att synliggöra hur olika situationer och beslut har påverkat barn och ungdomarna och deras familjer. Det handlar om att dra lärdom och öka olika aktörers medvetenhet om de utmaningar en funktionsnedsättning kan innebära under en pandemi.

Myndigheten för delaktighet ska genomföra uppdraget med ett jämställdhetsperspektiv i dialog med funktionshinderorganisationerna, andra barnrättsorganisationer, Sveriges Kommuner och Regioner samt i samråd med Barnombudsmannen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Uppdraget ska redovisas till socialdepartementet den 1 april 2021.

Myndigheten för delaktighets regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats