Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Vägen till ledarhund

Här beskrivs den övergripande processen till ledarhund. Från första besöket på syncentralen till färdigt ledarhundsekipage.

Syncentralens behovsbedömning

Vid den blivande ledarhundshundförarens besök på syncentralen görs en behovsbedömning av ledarhund som hjälpmedel. Behovsbedömningen sker i dialog mellan syncentralen och den blivande ledarhundshundföraren.

Vid behovsbedömningen för ledarhund är det särskilt viktigt att tänka på att den blivande ledarhundsföraren:

  • Helt saknar ledsyn och har funktionell blindhet i orienteringssituationen. Det innebär svår synnedsättning med mycket små synrester som motsvarar kategori 4 eller 5 i WHO-klassificering för internationell rapportering.
  • Använder vit teknikkäpp vid förflyttningar.
  • Använder vit teknikkäpp för att orientera sig. Det innebär att personen utan ledsagare med hjälp av den vita teknikkäppen ska kunna hitta i kända inom- och utomhusmiljöer.

Om bedömningen visar att ledarhund kan vara lämpligt

Om behovsbedömningen visar att ledarhund kan vara ett lämpligt hjälpmedel är det viktigt att prata både om fördelarna och ansvaret det innebär. Ni behöver bland annat prata om att:

  • Ledarhunden gör det möjligt att lättare åka kollektivt, ta sig till och från arbetet, till affären, till olika fritidsengagemang, till möten med mera.
  • Ledarhunden väjer för alla slags hinder, stannar vid övergångsställen och är tränad att hämta saker.
  • Ledarhunden behöver omsorg, lyhördhet, lång dressyr, en hel del motion och engagemang för att må bra och för att förbli det stöd den är tränad till.
  • Den blivande ledarhundsföraren behöver i framtiden kunna lita på ledarhunden och inte använda eventuell synrest vid förflyttning och orientering.

Du behöver vara lyhörd och lyssna noga på den blivande ledarhundsförarens tankar och höra efter om det finns ett intresse av att ha en ledarhund som hjälpmedel. Om den blivande ledarhundsföraren är positiv är det viktigt att ge möjlighet att få prova på och testa hur det är att orientera och förflytta sig med en ledarhund.

Prova på dagar

Ett antal gånger per år anordnas prova-på-dagar. Dagen är kostnadsfri att delta på för den blivande ledarhundsföraren, anhöriga och syncentralen. 

Följ upp intresset för ledarhund

Det är bra om du efter prova-på-dagen följer upp och undersöker om den blivande ledarhundsföraren har fortsatt intresse av en ledarhund. Detta görs med fördel inom ungefär en månad.

Om den blivande ledarhundsföraren är positiv och känner sig införstådd i vad det innebär att ha en ledarhund kan ansökan göras. 

Ansöka om ledarhund hos SRF

Ansökan om ledarhund som hjälpmedel görs av den blivande ledarhundsföraren. I vissa fall görs ansökan i samråd med dig på syncentralen. Läs mer om ansökningsprocessen på SRF:s hemsida.

Ansökan - Synskadades Riksförbund (srf.nu)

I väntan på ledarhund

När den blivande ledarhundsföraren fått dispositionsrätt för ledarhund kan ni tillsammans börja förbereda för ledarhund. 

Träna rutter utan ledarhund

Det är väntetid för att få hunden levererad. Det beror bland annat på att det kan ta tid att hitta en ledarhund som passar förarens livssituation och behov

Träning för nya rutter

Ibland uppstår behov av nya rutter. Det kan till exempel vara på grund av att en ledarhundsförare bytt arbete eller flyttat, eller att ledarhundsekipaget behöver nya utmaningar och motionsrundor som utvecklar samarbetet mellan förare och ledarhund.

Vid behov av nya rutter kan du ibland behöva hjälpa till med orienterings- och förflyttningsträning.

Träna rutter med ledarhund