Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Träna rutter med ledarhund

Här finns tips till dig som arbetar på syncentral om att träna in nya rutter med ledarhund.

Leverantören av ledarhunden ansvarar för att träna in rutter med nya ledarhundsekipage men det är bra om du är med. Det ger dig kunskap som du kan behöva om det vid senare tillfälle finns behov av att träna in ytterligare eller nya rutter med ekipaget.

När du tränar in nya rutter med befintliga ekipage har ofta föraren så bra kunskap om hunden att du och ekipaget kan träna in en ny rutt utan att en leverantör medverkar.

Innan träning av rutter med ledarhund påbörjas behöver du reka rutter och träna orienterings- och förflyttning tillsammans med ledarhundsföraren. 

Träna mot målet ledarhund

Utgå från att föraren kan sin hund

Innan du och ledarhundsföraren ska träna nya rutter har ledarhundsekipaget tränat med leverantören. Det är också vanligt att ledarhundsförare haft ledarhund tidigare. Du kan därför utgå från att ledarhundsföraren har en hel del kunskap om sin hund och om att träna tillsammans med hund.

Ett tips är därför att alltid prata med ledarhundsföraren om saker som exempelvis hur hunden gör för att markera en hållpunkt, vad som kan vara en lämplig hållpunkt, hur hunden markerar en trappa, vilka kommandon som ska användas och när.

Föraren kan också berätta hur selen ska hållas, vad som är bäst position för hunden och vilken typ av belöning som motiverar hunden bäst.

Rätt från början

Ledarhunden minns den rutt eller de hållpunkter som tränas in, därför behöver det bli rätt från början. Diskutera med ledarhundsföraren om hunden ska vara med eller inte då ny rutt ska tränas in.

Om ledarhundsföraren behöver ledsagning för att rekognosera den nya rutten och hållpunkterna är rekommendationen att hunden inte är med. Om ledarhundsföraren själv inte behöver träna den nya rutten kan ledarhunden vara med från början vid inträning av ny sträcka. Hunden bör då hållas i koppel vilket är en signal till hunden att den inte är i arbete för stunden.

Markera hållpunkter

Vid träning av ny rutt är det viktigt att ledarhundsföraren markerar hållpunkter för hunden genom att exempelvis slå med käppen mot en husvägg, stolpe eller liknande. Belöna hunden då den markerar hållpunkten, till exempel genom att ge godis eller beröm.

Minska antalet belöningstillfällen i takt med att hunden lär sig den nya rutten. Tänk på att hundföraren känner sin hund och har kunskap om hur den belönas och tränas.

Uppföljning

Kom ihåg att det behövs uppföljning då ledarhundsföraren och hunden själva tränar sträckan. Vid uppföljningen finns du med i bakgrunden. Om det uppstår problem när hund och förare förflyttar och orienterar sig går du aktivt in och ger stöd för att hunden inte ska lära sig fel rutt eller hållpunkter. 

Ett sätt att ge stöd är att ta av hunden selen och gå den nya rutten vidare i koppel och på så vis träna på aktuella hållpunkter.

Gör också en uppföljning via ett besök efter ett antal månader för att se hur de sträckor som tränats fungerar.

I filmen ”Att förbereda för ledarhund – träning med hund och nya sträckor” kan du se hur det går till att träna med hund.

Att förbereda för ledarhund - Del 3, Träning med hund och nya sträckor

Lägg in en beskrivning i youtube och kopiera in den här!

Videoalternativ: