Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ansöka om dispositionsrätt till ledarhund

Här beskrivs hur det går till att ansöka om dispositionsrätt till ledarhund.

Ansökan om dispositionsrätt till ledarhund består av tre delar och genomförs av ledarhundsföraren, behandlande personal på syncentral och ögonläkare. 

Del 1: Blankett till den som ansöker

Den första delen av ansökan fyller den blivande ledarhundsföraren i själv. Ibland behöver ansökan fyllas i tillsammans med dig.

Den blivande ledarhundsföraren ansöker om ledarhund hos SRF

Ansökan - Synskadades Riksförbund (srf.nu)

Del 2: Blankett för behandlande personal på syncentral

Den andra delen av blanketten fyller du som är behandlande personal på syncentralen i. Det finns hjälptexter i blanketten som förklarar hur det går till.

När du fyller i blanketten är det bra att tänka på att prata med den blivande ledarhundsföraren och stämma av med kollegor för att bättre kunna beskriva den sökandes behov. 

Ett tips är att reflektera över hur ledarhunden skulle kunna ge ett mervärde och påverka den sökandes liv. Skulle en ledarhund exempelvis:

  • bidra till ökad trygghet som gör att den sökande kan röra sig mer självständigt på olika platser i samhället? T ex i kollektivtrafiken eller en längs en trafikerad väg.
  • göra att den sökande kan göra snabbare förflyttningar på ett sätt som tar mindre energi i anspråk?
  • kunna innebära att den sökande kan arbeta heltid, arbeta på en annan arbetsplats, påbörja utbildning, eller på annat sätt göra något möjligt som den sökande vill förändra?

Del 3: Blankett till ögonläkare

Del tre av ansökan ska fyllas i av ögonläkare.