Skriv eller ring till oss

Det går att skriva eller ringa till Myndigheten för delaktighet.

Postadress: 
Myndigheten för delaktighet
Box 1210
172 24 Sundbyberg

Telefonnummer 08-600 84 00
Faxnummer 08-600 84 99

E-post: info@mfd.se

På internet: www.mfd.se

Senast granskad: 2017-06-14
Dela: