Detta gör Myndigheten för delaktighet

Det här arbetar vi med på Myndigheten för delaktighet:

  • Vi bevakar och analyserar hur samhället utvecklas.
  • Vi tar fram metoder för hur andra kan arbeta med frågor
    som handlar om funktionshinderspolitik.
  • Vi sprider kunskap.
  • Vi visar på områden där det behövs forskning
    och annat utvecklingsarbete.
  • Vi lämna underlag och förslag på åtgärder till regeringen.
Senast granskad: 2017-06-14
Dela: