Ledarhundar

En ledarhund har tränats för att hjälpa en person med synnedsättning. Ledarhunden ska leda förbi hinder, visa på trappor och kanter med mera och vara lyhörd för förarens olika kommandon även i trängda lägen.

Idag finns cirka 260 ledarhundar i Sverige. De flesta är labradorer men det finns även schäfer och storpudel. Kraven på leverantörerna av hundar och hundarna är omfattande.

Hundarna ska ha uppfyllt bestämda hälsokriterier. Enligt en särskild prövningsordning ska de också ha genomgått slutprov med godkänt resultat. Hundarna lär sig kända sträckor och för det krävs att hundföraren själv känner till sin omgivning och kan styra och kontrollera vägvalet.

Kriterier för att få en ledarhund

Personen ska:

  • vara minst 18 år
  • ha en synnedsättning, som innebär avsaknad av ledsyn
  • ha behov av samt kunna använda ledarhund som förflyttningshjälpmedel
  • ha en stabil social situation
  • ha förmåga att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor
  • vara bosatt i Sverige.

Ansökan om ledarhund

Ansökan skickas till Synskadades riksförbund, SRF, via en syncentral. När SRF mottagit ansökan görs en första bedömning av om den sökande uppfyller kriterierna. Därefter görs hembesök för att både ge och få information. Om omständigheterna verkar lämpliga får den sökande en kallelse till en fyradagars informationskurs.

När man gått igenom informationskursen ska alla berörda vara överens om att en ledarhund är ett bra hjälpmedel som ger stor frihet och oberoende för föraren. Efter det börjar arbetet med att hitta en lämplig hund till föraren. Förarens och ledarhundens temperament ska stämma överens, miljön ska passa och samspelet fungera.

Föraren måste lägga ner mycket arbete på att behålla och utveckla hundens kunskaper. För att passa som ledarhundsförare krävs att man är hundvän och beredd att lägga ner många timmar på att träna och ta hand om sin hund.

Flytt av ledarhundsverksamheten

I april 2019 gav regeringen MFD i uppdrag att förbereda en flytt av ledarhundsverksamheten från SRF.

Upphandling av ledarhundar för synskadade

MFD har i uppdrag att upphandla de ledarhundar som SRF behöver för att tilldela hundar till de sökande som fått så kallad dispositionsrätt. Upphandlingen görs av MFD, medan SRF beskriver vilka krav som ska ställas på hundarna.

Senast granskad: 2019-06-28
Dela: