Situationen på arbetsmarknaden

Personer med funktionsnedsättning är oftare utanför arbetsmarknaden än övrig befolkning. Det är mycket vanligare att unga med funktionsnedsättning varken studerar eller har arbete, jämfört med övriga unga.

Arbetsförmedlingen undersöker situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning med hjälp av data från SCB.

I totalbefolkningen mellan 16-64 år tillhör 85 procent arbetskraften. Bland personer med funktionsnedsättning är andelen 70 procent. Bland personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga är andelen 65 procent. Vi har säkrast siffror från 2013 och framåt. Andelen personer med funktionsnedsättning i arbetskraften har legat stabilt på knappt 70 procent under perioden.

Det kan också nämnas att cirka 12 procent av unga (16-24) personer med funktionsnedsättning är varken i studier eller i arbete. Det är nästan dubbelt så hög andel som för unga personer utan funktionsnedsättning.

Det ställdes också frågor om diskriminering. Bland personer med nedsatt arbetsförmåga har 36 procent och 11 procent bland dem som inte har nedsatt arbetsförmåga svarat ja på någon av frågorna.

Det kommer också fram att bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga som inte är sysselsatta uppger 66 procent att de skulle kunna utföra ett arbete om de fick en eller flera typer av stöd eller anpassning.

Fördjupad information

Senast granskad: 2017-12-28
Dela: