Socialt ansvarstagande ledningssystem

Ett socialt ansvarstagande kännetecknas av en organisations vilja att få med frågorna i sin styrning och sitt beslutsfattande.

Ledningens engagemang och åtaganden är avgörande. För att få systematik och struktur i ledningens styrning finns det ledningsstandarder. När sådana implementeras och blir till system kan de fyllas med innehåll som bidrar till organisationens sociala ansvarstagande.

Eftersom strukturen i standarder för ledningssystem och ISO 26000 skiljer sig åt fanns det ett behov av att få dessa strukturer lagda sida vid sida. Under 2017 genomfördes därför en internationell workshop i syfte att vägleda organisationer i sin tillämpning av både ISO 26000 och ledningsstandarder.

Denna workshop resulterade i dokumentet IWA 26, Användning av ISO 26000:2010 i ledningssystem

Myndigheten för delaktighet ser ett stort behov av att arbeta systematiskt med delaktighets- och jämlikhetsfrågor för mänskliga rättigheter, som en del i ledningssystemen. IWA 26 kan inspirera. Därför har MFD finansierat möjligheten att mot registrering kunna ladda ner IWA 26 utan kostnad. På sidan där man mot registrering kan ladda ned IWA 26 utan kostnad finns också länkar till information om närliggande standarder som ISO 26000.

Stöd och ytterligare information

Senast granskad: 2017-12-27
Dela: