Verksamhetsplanering

I samband med verksamhetsplaneringen bör tillgänglighetsfrågorna lyftas fram i de årliga målen och i de aktiviteter som då bestäms.

Det finns en rad faktorer som har betydelse då man planerar för verksamheten. Det kan till exempel gälla

  • omvärldsanalys
  • budget
  • verksamhetsförändringar
  • personalbemanning.

Här kan man integrera tillgänglighetsaspekterna i vid bemärkelse i hela processen.

För medarbetarna ger verksamhetsplaneringen kunskap och förståelse för vad som är prioriterat – och tillgänglighetsfrågorna placeras i ett sammanhang. Det innebär också att ägare och kunder som tar del av verksamhetens produkter eller tjänster ser att tillgänglighetsfrågorna har integrerats och prioriterats

Senast granskad: 2017-12-14
Dela: