Rekrytering

Säkerställ att rekryterare har kunskaper om icke-diskriminerande rekryterings- och urvalsmetoder. Sätt också samman rekryteringsgrupper som är så allsidiga som möjligt.

För att alla sökande, oavsett funktionsförmåga, ska känna sig välkomna att söka tjänsten är det viktigt att fundera på hur man formulerar annonser och ansökningsförfaranden. Sätt upp urvalskriterier som verkligen motsvarar kraven på tjänsten och värdera de sökandes meriter mot kriterierna. Fundera över intervjusituationen, hur tillgängligheten ser ut och överväg eventuella stöd- och anpassningsåtgärder. 

Senast granskad: 2017-12-15
Dela: