Internutbildning

Frågor om tillgänglighet kan arbetas in i redan befintliga utbildningar, till exempel introduktionsutbildningar.

Utifrån de behov som framträder när man ska genomföra handlingsplanen för tillgänglighet kan nya utbildningsprogram behöva tas fram, till exempel en mer generell utbildning för alla medarbetare om tillgänglighetsfrågor.

Andra exempel på kompetensutvecklande insatser som kan bli aktuella är riktad fortbildning till nyckelpersoner och medarbetare som har många kundkontakter. Funktionshindersorganisationerna är en viktig resurs när man planerar och genomför sådana utbildningar. Det är viktigt att också tänka på att genomföra utbildningarna i tillgängliga lokaler och läggas upp så att alla kan delta.

Senast granskad: 2017-12-14
Dela: