Inköp och upphandlingar

Man kan ställa krav på tillgänglighet i många olika situationer: vid upphandlingar, avrop från ramavtal och anlitande av konsulter eller inköp av allt från förbrukningsvaror till möbler och kontorsutrustning.

Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) säger att där det går att ställa krav så bör den som upphandlar göra det. Det framgår av lagens bestämmelser om tekniska specifikationer i sjätte kapitlet.

Till exempel kan det handla om att ställa krav på att varor och tjänster är tillgängliga och att den som anlitas har kunskap om tillgänglighet. Det är också viktigt att ställa krav på tillgänglighet när man bygger nytt eller hyr nya lokaler. Man kan ställa krav i en upphandling genom att hänvisa till en standard. Vid upphandling av informations- och kommunikationsteknik, IKT, bör man använda den europeiska standarden Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT-produkter och tjänster i Europa (SS-EN 301549:2014).

Stöd och ytterligare information 

Senast granskad: 2017-12-14
Dela: