Skapa en verksamhet med mångfald som norm

När man som arbetsgivare bestämt sig för att ha en verksamhet som inte utestänger någon bör mångfald vara normen. För att nå dit krävs åtgärder.

Här beskrivs hur en verksamhet kan integrera ett funktionshindersperspektiv och hur en kan förbereda sig för att möta mångfalden, både bland kunder och bland arbetstagare. Här beskrivs också de krav som ställs på arbetsgivare. 

Senast granskad: 2017-12-14
Dela: