Liten checklista för ett rikare arbetsliv

Nedan följer en kort checklista så att du enklare kan främja mångfalden på din arbetsplats och få ett rikare arbetsliv.

 • Gör en nulägesanalys. Inventera tillgängligheten och kartlägg hur funktionshindersperspektivet hanteras utifrån
  - verksamheten 
  - informationen 
  - lokalerna.

 • Fortsätt nulägesanalysen med
  - planer och policydokument 
  - upphandling och inköp 
  - kompetensbehov.

 • Analysera, prioritera, ta fram mätbara delmål utifrån
  - verksamheten 
  - informationen 
  - lokalerna.

 • Integrera funktionshindersperspektivet i bland annat: 
  - internutbildning 
  - upphandling 
  - policydokument 
  - skötsel och underhåll 
  - systematiska arbetsmiljöarbetet.

 • Upprätta åtgärdsplaner och genomför konkreta åtgärder med avseende på:
  - tid 
  - ansvariga 
  - budget.

 • Följ upp, utvärdera och revidera!
Senast granskad: 2017-12-15
Dela: