Fakta om diskriminering

ESF-rådet har tagit fram en skrift med fakta om diskriminering.

Skriften vill synliggöra vilken kunskap som finns om förekomsten av diskriminering i arbetslivet och vilket stöd som finns i forskningen för att synliggöra att så sker.

Rapporten belyser också vilka typer av data som finns och som synliggör vilka grupper som missgynnas i arbetslivet.

Fördjupad information

Senast granskad: 2017-12-29
Dela: