Praktiska verktyg

Här hittar du praktiska verktyg och tips för att skapa en arbetsplats med mångfald.

Här beskrivs hur en verksamhet kan integrera ett funktionshindersperspektiv och hur en kan förbereda sig för att möta mångfalden, både bland kunder och bland arbetstagare. Här beskrivs också de krav som ställs på arbetsgivare. 

Här finns information om

  • tillgänglighet och funktionsnedsättning
  • att skapa en verksamhet med mångfald som norm
  • liten checklista för ett rikare arbetsliv
  • hur arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder
  • socialt ansvarstagande och standarder för ledningssystem
  • hållbarhet
  • att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen
  • disability guide - en praktisk guide på engelska för arbetsplatsen.
Senast granskad: 2017-12-05
Dela: