Buller (AFS 2005:16)

Föreskriften reglerar framför allt åtgärder för att minska risken för skadligt buller. I föreskriften finns även allmänna råd om högsta lämpliga bullernivåer i olika typer av arbetsplatser, bland annat kontor och utbildningslokaler. Det framgår att lägre bullernivåer behövs för arbetstagare med hörselskada och äldre arbetstagare.

Senast granskad: 2017-12-21
Dela: