Årsredovisningslag (1995:1554)

Stora företag ska göra en hållbarhetsrapport i förvaltningsberättelsen. Det gäller företag som under de senaste två åren haft antingen mer än 250 anställda, har redovisat en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor per år eller redovisat en nettoomsättning på mer än 350 miljoner kronor per år. I koncerner kan en hållbarhetsrapport göras på koncernnivå och behöver inte göras för varje enskilt företag.

Hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar som behövs för att förstå bland annat sociala förhållanden och respekt för mänskliga rättigheter. I rapporten ska bland annat framgå affärsmodell, policy som tillämpas i hållbarhetsfrågor och resultat av policyn.

 

Senast granskad: 2017-12-21
Dela: