Arbetsmiljölag och systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Arbetsmiljölagen anger att arbetsförhållanden ska anpassas till olika människors förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. I föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket anges mer detaljerade krav på vad detta innebär.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

I föreskriften finns krav och allmänna råd om systematiskt arbetsmiljöarbete. Specifika skrivningar om personer med funktionsnedsättning finns avseende risker kopplade till arbetstagarens kunskaper om arbete och risker.

Senast granskad: 2017-12-21
Dela: