Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5)

I föreskriften om arbete vid bildskärm framgår att programvara och system ska vara lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov.

Programvara ska vara lätt att använda och vid behov kunna anpassas till användarens kunskaps- eller erfarenhetsnivå. De ska även visa information i ett format och i en takt som är anpassad till användarna.

Vid utformning och val av programvara ska särskild hänsyn tas till de ergonomiska principer som gäller för människors förmåga att uppfatta, förstå och bearbeta information.

Senast granskad: 2017-12-21
Dela: