Lagar och regler

En domarklubba.

För att undvika diskriminering och arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta på lika villkor finns lagar och regler som är viktiga att ta hänsyn till.

Här är några viktiga lagar och regler att ta del av:

  • Diskrimineringslag (2008:567)
  • Arbetsmiljölag (1977:1160)
  • Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
  • Årsredovisningslag (1995:1554)
  • Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken
  • Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5)
  • Buller (AFS 2005:16)
Senast granskad: 2017-12-21
Dela: