Skövde kommuns satsning på breddad kompetensförsörjning

Skövde kommun har utvecklat arbetsmarknadsmodellen Breddad kompetensförsörjning.

Modellens övergripande målsättning handlar om att skapa möjligheter för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt avlasta yrkesgrupper med hög arbetsbelastning.

Grundtanken är att den ordinarie personalen i kommunens verksamheter ska få bättre förutsättningar att utföra sina huvudsakliga arbetsuppgifter genom att man inom satsningen anställer så kallade serviceassistenter. Dessa ska överta arbetsuppgifter som inte kräver någon formell kompetens.

Senast granskad: 2017-12-19
Dela: