Skellefteå - kommunen som vågar prioritera tillgängligheten

Alexandra Sundberg

För ett år sedan, 2016, var Alexandra Sundberg i Bryssel för att ta emot ett hedersomnämnande i tillgänglighetstävlingen Access City Award. I december 2017 var hon i Stockholm och på Delaktighetsdagen där hon berättade hur kommuner kan öka tillgängligheten i arbetslivet och skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning.

Alexandra Sundberg är delaktighetssamordnare i Skellefteå kommun. Hon beskriver själv sitt jobb som en brygga mellan funktionshinderrörelsen, politikerna och kommunens förvaltningar.

– Jag försöker förmedla frågor och synpunkter från de olika aktörerna till kommunen, för att försöka hitta något slags samsyn och prioritering i arbetet med kommunens funktionshinderpolitiska strategi.

Anpassning och samordning

Strategin innebär bland annat att man inom kommunen satt upp delmål för att öka tillgängligheten. Ett är att skapa fler arbetstillfällen. Det är ett pågående arbete men som förra året ledde till ett hedersomnämnande i den internationella tävlingen Access City Award. Ett bärande motiv för juryns motivering var Skellefteå kommuns ambition att prioritera arbetet med tillgänglighet inom arbetslivet.

– Vårt arbete handlar dels om att anpassa alla kommunala arbetsplatser så att medarbetare kan jobba där, oavsett funktionalitet. Dels har vi Arbetsmarknadstorget där vi kan samordna insatser och aktörer under ett tak för personer som behöver extra stöttning för att hitta och ha en sysselsättning. Som enskild behöver man inte springa mellan olika handläggare och myndigheter utan de finns på ett och samma ställe, säger Alexandra Sundberg.

Andra exempel är arbetsrehabiliterande insatser med målet att föra personer som står långt från arbetsmarknaden närmare jobb, utbildning och sysselsättning. Det mest framgångsrika exemplet är Solkraft som drivs i kommunal regi. Här arbetar 700 personer i Solkrafts olika verksamheter. Dock inte enbart personer med funktionsnedsättningar utan även personer med olika beroendeproblem och nyanlända som vill in på arbetsmarknaden och som behöver språkträning.

Central finansiering nyckelfaktor

Kommunen har nyligen även beslutat om 20 serviceassistenter som på sikt ska leda vidare till arbete inom äldreomsorg, fastighetsskötsel med mera. Tjänsten är framtagen främst för personer med diagnosen lindrig utvecklingsstörning.

– De här tjänsterna finansieras central vilket jag tror är en nyckel för att fler av kommunens förvaltningar ska inspireras att anställa personer till dessa tjänster, säger Alexandra Sundberg.

En nyckelfaktor som Alexandra Sundberg framhåller är samarbete och förmåga att se utanför den egna sektorn.

– För att komma vidare och bli bättre får vi inte fastna i våra stuprör. Man måste kunna se till att alla delar fungerar, att sociala frågor hänger ihop med utvecklingen av infrastruktur, kollektiv trafik med mera. Det är en utmaning.

Vilka råd ger du till andra kommuner och landsting?

– Kanske ett ganska fyrkantigt råd. Men det handlar om att bygga en stabil grund med en tydlig strategi och ett tydligt politiskt ägarskap.

– Utmaningen är att få in perspektivet att det här arbetet inte handlar om att lösa ett särgruppsproblem. Utan att de här insatserna gör att fler kan vara aktiva och involverade i samhället och att det också innebär ekonomiska och sociala vinster.

Senast granskad: 2017-12-22
Dela: