Projektet Fler vägar in - breddad rekrytering med arbetsdelning!

SKL har beviljats medel från Europeiska socialfonden för projektet Fler vägar in – breddad rekrytering.

Utvecklingsarbetet bedrivs tillsammans med åtta kommuner, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet.

Projektets syfte är att undersöka möjligheterna att lösa  delar av kompetensförsörjningsbehoven i välfärden. Detta för att bättre ta tillvara kompetensen hos personer som idag finns utanför arbetsmarknaden.
Ett nyckelord är arbetsdelning. 

Senast granskad: 2017-12-27
Dela: