Innovativ rekrytering skapar socialt hållbar utveckling

Hur kan företag och organisationer jobba med innovativ rekrytering för att hitta kompetenta medarbetare, och samtidigt jobba för en socialt hållbar utveckling i samhället? Denna utmaning stod i fokus under en workshop som Arbetsförmedlingen arrangerade tillsammans med Myndigheten för delaktighet.

Innovativ rekrytering handlar om att frångå traditionella perspektiv när exempelvis en arbetsgivare anställer, berättar Oskar Jonsson, utredare på Myndigheten för delaktighet, MFD.

- Grunden är att man fokuserar på att se kraften hos individer och styrkan i att ha kompletterande förmågor i en organisation. Då kan man behöva vända på perspektiven, tänka normkritiskt och att se kompetens där man inte brukar leta.

Myndigheten för delaktighet är en av medlemmarna i nätverket Innovation Pioneers som arbetar med kunskapsutbyte om innovation i praktiken. Nätverket genomför regelbundet workshoppar med fokus på lärande, metoder och verktyg. Fokus för den senaste workshoppen var innovativ rekrytering av personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättning, nyanlända och personer utan gymnasieutbildning.

- En av metoderna vi ville testa är en variant av tv-programmet Dragons Den. Metoden går ut på att en jury bedömer nyskapande idéer utifrån vissa kriterier, säger Oskar Jonsson.

Under workshoppen var deltagarna indelade i olika grupper som jobbade utifrån ett särskilt scenario: ett företag behöver rekrytera och måste tänka nytt för att kunna hitta personal bland nya grupper.

De förslag som presenterades för juryn, där MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén satt med, handlade om allt ifrån nya strategier för att leta kompetens till idéer om hur man bäst matchar jobb och människor. Det vinnande bidraget byggde på en idé om att tänka kring flexibla arbetsförhållanden.

Genom att bryta ner arbetsgivarens behov till avgränsade arbetsuppgifter skulle medarbetaren kunna ”bygga sin egen tjänst”.

- Vi tror att detta bidrar till att öka mångfalden, säger MFD-utredaren Ulrika Gani som ingick i laget som vann.

Ett övergripande tema för innovativ rekrytering handlar om socialt hållbar utveckling och hur vi tar oss an framtidens arbetsmarknad. De globala målen och Agenda 2030 är utgångspunkten för detta arbete.

Social hållbarhet inom arbetsmarknadsfrågor handlar om att företag och organisationer agerar som goda samhällsaktörer, såväl internt som externt. Det handlar också om ett ekonomiskt perspektiv: företag och organisationer måste ta tillvara den kompetens som finns för att undvika slöseri med mänskliga resurser och orsaka stora samhällskostnader. För företagen handlar det om att se långsiktiga vinster i att bygga hållbara företag med kompletterande kompetenser som kan överleva i en global konkurrens.

- Vi ser också hur storföretagen jagar de bästa talangerna på en nationell och global arbetsmarknad. Det finns en positiv trend hos företagen att genuint arbeta för en hållbar utveckling i syfte att attrahera och behålla medarbetare. Kan man som arbetssökande vraka och välja bland arbetsgivare så är inte alltid lönen det viktigaste. Speciellt för många yngre talanger kan det vara betydligt viktigare att arbeta på ett företag med en hållbart utvecklande verksamhet, säger Oskar Jonsson.

Senast granskad: 2017-12-22
Dela: