Rekrytera för ett rikare arbetsliv

Välklädd man går mot kameran. Han har mörka glasögon och blindkäpp.

Släpp spegeln. Du kan vinna så mycket på att bredda perspektivet och hitta kompetensen hos människor med helt andra erfarenheter och bakgrund än du själv.

Två kvinnor som utstrålar kraft. Båda använder rullstol.

Varför bry sig?

Samhället består av människor med olika erfarenheter och bakgrunder. Såklart vinner din arbetsplats på att avspegla detta. Det är dags att rekrytera för ett rikare arbetsliv.

Varför bry sig?

Händer som håller på att arrangera postit-lappar

Praktiska verktyg

Hur skapar man en arbetsplats med mångfald som norm? Här får du råd och tips på hur din arbetsplats kan integrera ett funktionshindersperspektiv och hur ni kan möta mångfalden.

Praktiska verktyg

En domarklubba.

Lagar och regler

För att undvika diskriminering och arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta på lika villkor finns lagar och regler som är viktiga att ta hänsyn till.

Lagar och regler

Man med down syndrom som ser ut att ha en idé.

Inspiration

Det finns många företag och organisationer som anställt för ett rikare arbetsliv. Genom att ta del av deras arbete får du inspiration och kunskap.

Inspiration

Senast granskad: 2017-12-01
Dela: