Vad innebär digital teknik

Digital teknik ökar delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för personer med funktionsnedsättning.

Det finns mycket digital teknik som främjar delaktighet. Exempelvis finns appar som hjälper personer med kognitiv funktionsnedsättning att laga mat eller strukturera dagen. För personer som har svårt att orientera sig finns larm med GPS-funktion som varnar om personen går vilse. För personer med nedsatt rörelseförmåga finns robotar som hjälper till med städning eller toalettbesök.

Inom vård och omsorg använder man begreppen välfärdsteknologi och välfärdsteknik för denna digitala teknik.

Utgå alltid från behovet

Arbetet med digital teknik ska alltid utgå ifrån användarnas behov. Det är viktigt att den teknik som utvecklas är tillgänglig för alla, utgår från tanken om universell utformning och att tillgången till teknik är lika oavsett var i landet en person bor.

Att ha kunskap om digital teknik innebär att ha förståelse för hela processen – allt ifrån syftet med att använda tekniken till att införa den i sin verksamhet.

Verktyg för delaktighet

Digital teknik kan ses som ett verktyg för att öka delaktighet och jämlikhet samt för att säkerställa och förverkliga mänskliga rättigheter. Tekniken är ett verktyg som bidrar till detta inom flera olika områden, exempelvis inom vård- och omsorg, skola, arbetsmarknad med mera.

I de allra flesta fall är det oproblematiskt att välja en digital lösning och lösningen ska prövas precis på samma sätt som andra insatser. Vid implementering av digital teknik på exempelvis boenden och inom vården kan ibland upplevas vara utmanande. Det kan handla om att börja använda tekniken som en del av den ordinarie verksamheten och att det behöver finnas en infrastruktur som stödjer tekniken.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: