Sensorer

En sensor känner av eller mäter fysiska egenskaper, till exempel rörelse eller värme. En person som använder sensorer behöver inte larma aktivt utan det sker automatiskt med hjälp av tekniken.

Det finns ett flertal olika sensorer, till exempel sensorer som reagerar på fall, rörelse och puls. Exempel på detta är larmmattor, dörrlarm, rörelselarm och fallarm.

Tryggheten ökar för användaren när olika sensorer samverkar. Genom att koppla ihop en dörrsensor och en rörelsesensor kan ett larmsystem känna av om en ytterdörr på ett boende öppnas men också att den boende väljer att gå in igen. Då behöver inte larmet gå till personalen.

En sensor kan känna av om en person har ramlat och vilken puls han eller hon har. Genom att sensorerna samverkar blir det möjligt att få rätt och relevant information.

I hemmet kan man använda sensorer för att öka tryggheten. Exempelvis stänger spisen av om en platta är påslagen för länge. Det går att koppla en sensor till en digital enhet, exempelvis en surfplatta eller smart mobiltelefon, för att bli påmind om vad som ska göras.

Nu utvecklas smarta sensorer som samverkar mellan flera funktioner och databaser. Dessa sensorer skulle kunna förutspå eventuella händelser och samtidigt vara självlärande.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: