Robotar

Robotar kan vara till hjälp för en person som har svårt att klara olika moment i vardagen. De kan även vara ett stöd för närstående och personal i vård- och omsorg. En robot kan assistera den som vill delta i olika aktiviteter, både i personens närhet och på distans.

Utvecklingen går snabbt när det gäller sociala robotar som interagerar med sin omgivning och som kan kommunicera både på avstånd och nära. De används bland annat inom sjukvården, skolan och i hemmet.

Sällskapsrobotar är designade för att samverka med människor. De kan exempelvis navigera i och kommunicera med omgivningen, ge stimulans och sällskap. Robotar kan också via dator navigera på annan ort och därmed skapa möjlighet till delaktighet i sociala och kulturella evenemang för personer som inte själva kan närvara fysiskt.

Exempel på robotar

Myndigheten för delaktighet har tillsammans med Nordiska museet och Begripsam, tagit initiativ till ett pilot- och innovationsprojekt som syftar till att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av museiutställningar på distans med hjälp av en fjärrstyrd robot. Pilotprojektet är nu avslutat och ska utvärderas.

Ett annat exempel är en rörlig bildtelefon på hjul som styrs via en dator över internet för att hjälpa äldre personer att hålla kontakten  och få stöd av hemtjänst, vårdpersonal, anhöriga och vänner.

Det finns ett stort antal assisterande robotar, och antalet ökar. Exempel på detta är ätrobotar som assisterar vid måltider, gångrobotar som assisterar vid gång, robotarmar som assisterar vid nedsatt handfunktion. Det finns också robotar som kan sköta hygien och hämta saker.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: