Digitala trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst som är till för personer som behöver kontakta personal för att få omedelbar hjälp eller omsorg i sitt hem.

Trygghetslarm skapar en ökad trygghet för både användare, anhöriga och personal. Den enskilde kan enkelt larma vid behov. Larmknappen bärs ofta runt halsen eller handleden.

När en person trycker på larmknappen går en signal till personal eller en larmcentral. Den som larmar kan prata med den som svarar genom en talfunktion. Larmoperatören kan sedan kalla ut personal från exempelvis hemtjänsten.

Trygghetslarmtjänsten kan fungera på olika sätt. Det är kommunen som väljer vilken tjänst de erbjuder. Det finns funktioner för att uppmärksamma om användaren har ramlat, vilken kroppstemperatur personen har eller var han eller hon befinner sig. Med digitala system blir trygghetslarmen och de olika extratjänsterna lättare att administrera.

Implementering av digitala trygghetslarm

Det pågår ett omfattande teknikskifte i landets kommuner med att byta ut samtliga analoga trygghetslarm till digitala och se till att hela larmkedjan använder digital teknik. Det är viktigt att alla länkar i kedjan för trygghetslarm är digitala. 

Förutom att digitala system bidrar till större trygghet och fler funktioner, ökar säkerheten att larmet går fram till larmcentralen. Detta eftersom övervakning av trygghetslarmets funktion kan göras på minutnivå.

Mobilt trygghetslarm

Ett mobilt trygghetslarm (positioneringslarm, GPS-larm) innebär att den enskilde kan larma hemtjänsten eller anhöriga även utanför bostaden. Med hjälp av GPS-koordinater går det att lokalisera var larmet kommer ifrån. Vissa larm är utrustade med en så kallad geo-fencing som larmar om den enskilde skulle röra sig utanför ett i förväg bestämt geografiskt område

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: