Digital tillsyn via kamera

Med hjälp av en digital kamera är det möjligt att utöva tillsyn utan att fysiskt vara på plats. Digital tillsyn kan exempelvis ersätta besök på nätterna, vilket i sin tur leder till mindre störning av nattsömnen.

Ett digitalt tillsynsbesök på natten sker genom att personalen loggar in på en webbkamera i personens hem via en dator, surfplatta eller en smart telefon. Vid behov kan personalen ringa upp, till exempel om den som har tillsyn inte ligger i sin säng. Om ingen svarar i telefon åker personal hem till personen.

Den som har tillsyn på natten slipper (eller behöver inte) fysiska besök i bostaden och får en lugnare nattsömn. Personalen har beredskap att vara på plats när det behövs men kan samtidigt minska sina resor.

På samma sätt kan vissa fysiska besök på dagen ersättas med tillsyn via kamera. En fördel är att många upplever ökad självständighet och inte behöver ha lika många besök.

Effektiviseringar

Digital tillsyn kan också leda till effektiviseringar för verksamheterna. Dels genom minskade transporter i och med att antalet fysiska besök minskar, dels genom kortare insatstider då det går snabbare att utföra tillsyn digitalt.

Traditionella hemtjänstinsatser kan innebära att en förhållandevis stor andel av tiden består av transport till och från brukaren. Genom digital tillsyn kan personalen tillbringa en större del av sin arbetsdag i kontakt med brukarna, antingen fysiskt eller digitalt.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: