Om digital teknik

Äldre kvinna som hittar vägen med hjälp av en mobil.

Digital teknik ger nya möjligheter. Med hjälp av den kan en person göra vardagssysslor han eller hon tidigare inte klarat av. Tekniken ger även möjlighet till kommunikation och roliga upplevelser tillsammans. I skolan finns mycket teknik som ger stöd och hjälp till inlärning.

Inom vård och omsorg använder man ofta begreppet välfärdsteknik som är den digitala tekniken som bidrar till ökad aktivitet, trygghet, självständighet och delaktighet. Det kan exempelvis vara larm med GPS-funktion, mobiltelefoner, sensorer, surfplattor eller webbkamera.

Användandet av digital teknik ska alltid utgå från individens behov. För att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället kräver detta att tekniken är tillgänglig och användbar.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning understryker också vikten att ta vara på den digitala teknikens möjligheter.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: