Upphandling av digitala larmtjänster

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har ramavtal för digitala trygghetslarm och larmmottagning.

Med SKI:s ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning kan en offentlig organisation beställa tekniskt avancerade produkter som är svåra att upphandla själv.
Trygghetslarm och larmmottagning omfattar följande produkter och tjänster:

  • Digitala trygghetslarm
  • Digital larmmottagning
  • Kommunikationen mellan larm och larmmottagning
  • Tio olika tillbehörslarm, bland annat säng-, rökdetektor- och röstlarm

Läs mer på SKI:s hemsida om ramavtalet och hur du gör avrop.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: