Upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur den offentliga sektorn ska upphandla och köpa varor och tjänster. En upphandling av digital teknik består av många delar och behöver förberedas noggrant.

Att starta med en behovsanalys där slutanvändaren involveras är en bra utgångspunkt. Den upphandlande verksamheten behöver också göra en marknadsanalys, rätt kompetens ska involveras och en kravspecifikation måste arbetas fram.

I arbetet ingår också att ta reda på vilka som omfattas av LOU, vilka principer som måste följas, tillvägagångssätt, ramavtal, tröskelvärden, urvalsförfarandet med mera. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stödmaterial om detta.

Riskanalys

Eftersom digital teknik som syftar på ökad delaktighet är en snabbt växande marknad är det extra viktigt att verksamheten genomför en riskanalys av produkten eller tjänsten som ska upphandlas. Införande och användande av digital teknik innebär ibland att integritetskänslig information överförs via internet. Att ställa krav som säkrar kommunikationsvägarna är en utmaning vid upphandling.

När ny digital teknik upphandlas kan en önskan om att säkra hela processen uppstå. Det kan leda till kravspecifikationer som leverantörer har svårt att uppfylla. En sådan utveckling kan stoppa innovation och dämpa framväxten av ny teknik.

 

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: