Standarder

Det finns en rad olika standarder, till exempel standarder som ställer funktionella krav på en produkt eller en tjänst. En standard kan användas för att öka kvaliteten på det som upphandlas.

Det finns också standarder som ställer krav på en viss process vid utveckling av en produkt eller tjänst. Det krävs kunskaper om både marknaden och standarder för att genomföra goda inköp i exempelvis en kommun.

Vid upphandling av digital teknik är det viktigt att de olika tekniska delarna kan samverka med varandra. För att nå dit behöver etablerade standarder användas för de olika delarna. För offentlig verksamhet kan det handla om att ställa rätt krav så att branschen ställer om mot de behov som finns och uppstår. Öppna och etablerade standarder är en förutsättning för detta. Standarder kan exempelvis användas för att skapa en öppen och transparant informationsöverföring och kommunikation i ett trygghetslarmssystem, mellan larmenheterna och larmmottagningen.

Standardiseringsarbetet går ut på att samla olika intressenter för att komma överens om hur samordnade krav kan ställas för att utveckla och förbättra produkter, tjänster, system, miljöer och anläggningar, så att de kan användas av alla oavsett funktionsförmåga.

Myndigheten för delaktighet deltar i nationell och internationell standardisering för att kunna följa, påverka, samla in och sprida kunskap.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: