Miljöanpassning

De flesta av oss är beroende av att den miljö vi vistas i passar våra behov. Särskilda behov ställer konkreta krav på miljön. Detta kan innebära att man måste göra vissa anpassningar av miljön.

Om digital teknik ska kunna fylla den funktion som det är tänkt, så behöver lösningen ses i ett större sammanhang. Digital teknik ska alltid utgå från användarens behov. Det innebär att den som ska använda en viss digital teknik måste vilja använda tekniken och ha ett behov av att använda den. Lösningen ska kunna fungera i ett sammanhang där användaren, tekniken och miljön påverkar varandra. Därför är även miljöanpassning en viktig aspekt att ta hänsyn till vid implementering av tekniken.

En ökad andel internationella studier betonar sambandet mellan livskvalitet och en genomtänkt design för äldre. Det har visat sig att det är viktigt för den som är drabbad av demenssjukdom att få använda sin mentala förmåga, utföra aktiviteter för dagligt liv, engagera sig i meningsfulla aktiviteter och umgås med andra människor. Här spelar miljöanpassning en viktig roll.

Fördjupat material om digital teknik och miljöanpassning

Ta del av MFD:s kunskapsmaterial och en checklista om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder. 

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: