Infrastruktur och bredband

En god digital infrastruktur är grunden för att tekniken ska fungera optimalt. Att vara uppkopplad via bredband blir allt mer centralt för att olika digitala lösningar ska kunna användas.

Regeringen har tagit fram en nationell bredbandsstrategi med visionen "ett helt uppkopplat Sverige". En del av bredbandsstrategin är Bredbandsforum, som är ett forum för företag, myndigheter och organisationer. De främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad. 

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Visionen för PTS är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. På PTS:s webbplats finns information om bland annat bredband, bredbandsutbyggnaden, mobiltäckning och rätten till telefoni. 

Tillgången till telefoni och internet regleras i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) och i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK).

Stöd och ytterligare information

 

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: