Etik

Vid utveckling och användning av olika former av digital teknik för att stödja personer med nedsatt funktionsförmåga uppkommer olika etiska frågeställningar som behöver hanteras.

Etiska frågeställningar vid implementering av digital teknik är viktigt. Inte minst inom vård och omsorg som baseras på och kringgärdas av ett antal olika etiska värden och normer. Det betyder inte nödvändigtvis att all användning av teknik är etiskt problematisk. Tvärtom kan det vara så att användningen av en viss teknik istället kan visa sig mer etiskt fördelaktig än andra åtgärder för att uppnå ett visst mål eller hantera ett visst problem.

När det gäller personer med nedsatt beslutsförmåga som inte alltid fullt ut själva kan ta ställning till användningen av tekniken, blir det än mer viktigt att beakta de etiska aspekterna. För att den etiska bedömningen inte ska bli godtycklig och beroende av enskilda medarbetare krävs både stöd och verktyg.

Bedömningen ska vara en strukturerad del av beslutet om att använda tekniken. På samma sätt är det väsentligt att en mer övergripande etisk bedömning sker i samband med införande av digital teknik för personer med nedsatt beslutsförmåga.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: