Förutsättningar

Brygga med tom rullstol intill kvinna som sitter i kajak

Digital teknik bidrar till att skapa ett samhälle där alla kan vara delaktiga. För att kunna införa och använda sig av digital teknik i olika verksamheter behöver de rätta förutsättningarna vara på plats.

Det är viktigt att titta på förutsättningar som infrastruktur, organisation, ledningssystem, miljöanpassning samt juridiska och etiska perspektiv för att kunna införa och använda sig av digital teknik. Det är även viktigt då tekniken ska bli en del av den ordinarie verksamheten. Du kan läsa mer om de olika förutsättningarna under respektive rubrik.

Mer information om implementering av digital teknik finns under rubrikerna som handlar om digital teknik i arbetet, i skolan, i hemmet, inom vård och omsorg samt inom kultur och fritid. 

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: