Digital teknik inom vård och omsorg

Ung man och äldre man skrattar när de tittar i en mobil

I FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning slås fast att personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa. Ett sätt att arbeta för det är att ta vara på den digitala teknikens möjligheter inom vård och omsorg.

Inom vård- och omsorgssektorn används ofta begreppen e-hälsa och välfärdsteknik. E-hälsa kan ses som det övergripande begreppet om hur man använder digitalisering för att nå hälsa, medan välfärdsteknik är en del av e-hälsa där personer med funktionsnedsättning i alla åldrar använder den digitala tekniken.

Välfärdsteknik är också kopplat till hjälpmedel och ibland överlappar de två begreppen varandra. Exempelvis kan hjälpmedel som är digitala även vara produkter som definieras som välfärdsteknik.

I den vision som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL gemensamt beslutade om våren 2016, är det välfärdsområdena Socialtjänsten och hälso- och sjukvården som de lyfter fram. Flera myndigheter, kommuner och landsting/regioner, produktutvecklare och användarna själva är aktiva inom vård- och omsorgssektorn.

Senast granskad: 2017-05-22
Dela: