Exempel på teknik i skolan

För att ge stöd i lärandet för elever med funktionsnedsättning kan man använda digital teknik. Det kan vara smartboards, inspelningsbara pennor, tidsstöd och tillgängliga lärplattformar.

Teknikstödd undervisning innebär ibland ett nytt sätt att undervisa. Ett sådant exempel är så kallade flipped classroom där läraren filmar små föreläsningar och genomgångar i förväg. Den metoden underlättar många gånger för elever som har behov av att få information i en lugn miljö eller som har behov av att titta på informationen flera gånger. Det finns också en hel del applikationer till smarta telefoner som används som stöd i skolan.

Skolan tillhandahåller vanligtvis digital teknik som man använder i den pedagogiska undervisningen. Digital teknik som eleven har behov av även utanför skolan tillhandahåller istället hälso- och sjukvården eller så är man hänvisad till att köpa tekniken på egen hand.

Läs mer:

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: