Aktörer digital teknik och arbete

Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om digital teknik som underlättar arbetet via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller arbetsgivaren.

Försäkringskassan har ansvar för bidrag till arbetshjälpmedel, däribland digital teknik, som behövs för att man ska kunna ha kvar sin anställning om man har en funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen ansvarar för att man kan komma ut i arbetslivet om man har en funktionsnedsättning.

Frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet på arbetet ansvarar arbetsgivaren för.

Försäkringskassans ansvar

En person med funktionsnedsättning kan få bidrag till hjälpmedel, däribland digital teknik, på arbetet genom Försäkringskassan om man har en funktionsnedsättning som gör det svårt att klara av arbetet, deltar i rehabilitering eller behöver hjälp för att kunna återgå i arbete.

Både personer som varit anställda i minst tolv månader, egna företagare, fria yrkesutövare som är etablerade på arbetsmarknaden och arbetsgivare kan få bidrag.

Arbetsförmedlingens ansvar

Arbetsförmedlingen har ansvar för de arbetshjälpmedel man behöver för att kunna ta ett nytt arbete om man har en funktionsnedsättning. Det kan vara i form av digital teknik. Arbetsförmedlingen har också ansvar för de hjälpmedel man behöver under de tolv första månaderna av sin anställning. Vid anställning med lönebidrag har Arbetsförmedlingen kvar ansvaret även efter tolv månader.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: